U wilt gaan scheiden. Het is logisch dat u niet goed weet wat u de komende tijd kunt verwachten. Hoe lang duurt een echtscheidingstraject? Moet ik naar de rechtbank voor de echtscheiding? Wat doet een echtscheidingsadvocaat precies? Gaan wij voor mediation of neem ik een eigen advocaat in de arm?

Binnen Van Veen Advocaten vormen Dynthe Cats, Rebecca de Vries en Richard Vonk de sectie personen- en familierecht. Zij zijn gespecialiseerd in echtscheidingen en zijn ook aangesloten bij diverse specialistenverenigingen, waaronder de Vereniging van Familierechtadvocaten en scheidingsmediators (vFas). Zij behandelen de zaken zowel als advocaat als mediator.  

Dynthe Cats en Rebecca de Vries hebben een podcast opgenomen over de echtscheidingsprocedure en over het verschil tussen het inschakelen van een onafhankelijke mediator of een partijdige advocaat. Mocht u de podcast willen beluisteren dan kan dat hieronder of door te zoeken op de VVA Podcast in een app voor podcast. In het geval u de informatie liever leest, dan kan dat ook. Onder de podcast volgt een samenvatting van hetgeen is besproken.

Eerste contact

U bent (zelf of samen) van plan om te gaan scheiden of u heeft een verzoek tot ontbinding van het huwelijk ontvangen van de advocaat van uw partner. Wat nu?

Een eerste, belangrijke stap is contact opnemen met een echtscheidingsspecialist. Belt u naar Van Veen Advocaten, dan zullen onze advocaten u eerst vragen of uw partner al een verzoek tot ontbinding heeft ingediend, of er redenen zijn om dit zelf met spoed te doen en of u voornemens bent om de echtscheiding in onderling overleg te realiseren of niet. Daarnaast is het belangrijk om te weten of er minderjarige kinderen zijn.

Afhankelijk van uw antwoorden wordt besproken welk echtscheidingstraject in uw situatie het meest wenselijk is.

Onpartijdige mediator vs. partijdige advocaat

De keuze voor eenzijdige partijdige bijstand door een advocaat of gezamenlijke onafhankelijke bijstand van een (advocaat-)mediator is de eerste belangrijke keuze die zal moeten worden gemaakt.

In mediation

Indien het de wens van partijen is om in onderling overleg de echtscheiding af te wikkelen, is mediation vaak een goede optie. Mediation vindt altijd plaats op vrijwillige basis, wat betekent dat beide partijen met mediation moeten instemmen. Onze mediators zullen u infomeren over de juridische uitgangspunten, de afwikkelingsopties en consequenties van de verschillende opties. De mediator legt de gemaakte afspraken vervolgens duidelijk vast. De ervaring leert dat in onderling gemaakte afspraken vaak voor een langere periode worden gedragen door partijen, dan bijvoorbeeld een door de rechtbank opgelegde verplichting.

U bent vrij om zelf een mediator te kiezen. 'Mediator' is anders dan 'advocaat' geen beschermde titel. Kortom: iedereen kan zich mediator noemen. Het is aan te raden om voor een mediator te kiezen die gespecialiseerd is in het personen- en familierecht, zodat u goed geïnformeerd wordt over de juridische uitgangspunten en weet dat de afspraken op juiste wijze worden vastgelegd. Daarbij komt dat het handig kan zijn om een mediator in te schakelen die ook advocaat is, omdat een echtscheiding altijd door de rechtbank dient te worden uitgesproken en dit verzoek aan de rechter enkel door een advocaat kan worden gedaan.

Advies op de achtergrond

Het kan zijn dat u al elders een mediatontraject bent gestart of dat u van plan bent om dit te gaan doen. Het komt regelmatig voor dat onze personen- en familierechtadvocaten op de achtergrond één van de partijen adviseren. Het doel is altijd dat partijen in onderling overleg tot overeenstemming komen. Het wordt echter vaak als prettig ervaren om van tevoren te weten waar u inhoudelijk rekening mee moet houden of om gedurende de mediation een partijdig advies te krijgen over uw rechtspositie.

Een eigen advocaat in de arm nemen

Het kan zijn dat mediation geen optie is of dat het niet lukt om in mediation afspraken te maken. In dat geval is het mogelijk om de partijdige bijstand van een advocaat in te schakelen. Er is hierin geen goed of fout. Elke keuze heeft voor- en nadelen. Mocht u bijvoorbeeld bang zijn dat er over u wordt heengelopen in mediation, dan is het wellicht prettiger om een advocaat in de arm te nemen die uw belangen kan behartigen. Ook in dat geval streven onze advocaten er altijd naar om te proberen in overleg tot overeenstemming te komen, bijvoorbeeld tijdens een viergesprek met uw partner en zijn of haar eigen advocaat.

Afspraken maken

In alle situaties moeten er afspraken gemaakt worden over wat de ontbinding van het huwelijk voor alle betrokkenen betekent. Het gaat dan om financiële afspraken, zoals de eventuele afwikkeling van de gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden, de woning, partneralimentatie en pensioenen.

Heeft u kinderen, dan moet er verplicht een ouderschapsplan worden opgesteld. In dit plan komt onder andere te staan hoe het zit met de kinderalimentatie, wie het gezag heeft, waar de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben, welke zorgregeling er geldt tussen de ouders, wie bepaalde beslissingen mag nemen en wanneer de andere ouder wordt geïnformeerd over bepaalde gebeurtenissen.

Komt u er samen uit (in mediation of na bijstand van advocaten), dan worden alle afspraken schriftelijk vastgelegd en bij de rechtbank ingediend. Het is dan niet nodig om in persoon bij de rechtbank te verschijnen.

Naar de rechter

Is er gedeeltelijke overeenstemming, maar zijn er ook nog openstaande punten of lukt het helemaal niet om tot overeenstemming te komen, dan kunnen de openstaande punten aan de rechter worden voorgelegd. Er komt dan een besloten zitting bij de rechtbank waarna een beslissing volgt. Vaak is de Raad voor de Kinderbescherming op de zitting aanwezig om de rechtbank van advies te voorzien.

Echtscheiding definitief

De echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank, maar is dan nog niet definitief. Dit is pas het geval als de uitspraak is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Daar kan, afhankelijk van de situatie, na de ontvangst van de beslissing van de rechtbank nog wat tijd overheen gaan.

Duur echtscheidingstraject

Een echtscheidingsprocedure neemt vaak een paar maanden in beslag. Is het nodig om al eerder een afspraak vast te leggen, bijvoorbeeld over de financiën, dan kan er een spoedprocedure worden gestart. Binnen een paar weken wordt over die spoedeisende punten alvast een beslissing genomen.

Als de rechtbank inhoudelijk beslissingen heeft moeten nemen, is het mogelijk om na de beslissing van de rechter in hoger beroep te gaan. In dat geval duurt de procedure langer.

Contact opnemen

Een echtscheiding is een zware periode waarbij veel op u af komt. Een specialist neemt u zoveel mogelijk zorgen uit handen. U mag onze advocaten Dynthe Cats, Richard Vonk of Rebecca de Vries altijd bellen om de mogelijkheden te bespreken. Wij bespreken met u welke procedure het beste bij uw situatie past en staan u inhoudelijk bij.

Vragen over dit artikel of dit onderwerp?
Gerelateerde artikelen
Deel deze pagina via