Bijna iedereen doet het: iets kopen of verkopen via Marktplaats. Is het geen auto, dan is het wel een iPhone, een leuk schilderij of kleding. Zelfs huizen worden op Marktplaats aangeboden.

Hoe zit het nou als je iets wil verkopen, je overeenstemming hebt en op dat moment een derde zich aandient met een hoger bod?

Voor de totstandkoming van een overeenkomst moet er sprake zijn van aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Bw). Een advertentie op Marktplaats geldt niet als een aanbod, maar als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Echter, zodra je iets wil kopen en een bod uitbrengt op een product, dan is er wel degelijk sprake van een aanbod dat de verkoper kan aanvaarden. Kort gezegd komt het erop neer dat indien je een bod doet en dit bod door de verkoper wordt geaccepteerd, er sprake is van een koopovereenkomst.

Deze kwestie deed zich voor

In een recente zaak gaat het om de koop van een speedboot. Een speedboot wordt aangeboden voor een bedrag van € 4.750,00. De koper geeft aan geïnteresseerd te zijn voor een bedrag van € 4.500,00. De verkoper reageert daarop dat de boot voor een bedrag van € 4.650,00 voor de koper is. De koper gaat akkoord en doet een aanbetaling van € 250,00 zodat beide partijen zekerheid hebben tot nakoming van de overeenkomst. Juridisch is er dus sprake van een aanbod door de verkoper en aanvaarding door de koper, op grond waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen.

Vervolgens ontvangt de koper een bericht:

"Beste X, we zijn inmiddels een 12 uur verder en inmiddels heeft MP niet stil gestaan. Heb inmiddels een bod van € 5.400,00 zonder de trailer en vervan-gen startmotor. Eerlijk gezegd spreekt me dat erg aan want het is voor mij niet alleen meer geld (en daar gaat het mij uiteindelijk gewoon om) maar ook minder arbeid. Uiteraard weet ik dat je geld hebt overgemaakt en een aanbod hebt staan om € 250,00 bij aan te betalen. M.a.w. jij begrijpt ook wel hoe het zit, dat zal je gezien hebben op de biedingen. Ik laat het je weten, bij no go worden de € 250,00 (nog niet op mijn rekening) per omgaande retour gestort. Ondanks dat het moeilijk is, hoop ik dat je een beetje begrip heb voor mijn situatie nu".

Partijen komen er niet uit en de verkoper besluit om de speedboot te verkopen voor een bedrag van € 5.400,00 aan een derde. Enige tijd later heeft de eerste koper de speedboot gekocht van de derde voor een totaalbedrag van € 9.000,00. De koper stelt daarop de verkoper aansprakelijk voor de schade die is ontstaan. Hij heeft de speedboot alsnog kunnen kopen, maar dan voor een hogere prijs. De verkoper verweert zich door te stellen dat de koper hem bedreigd heeft en hij de boot daarom niet meer aan hem wenste te verkopen.

De rechter komt tot de conclusie dat de verkoper zich niet kan beroepen op de gestelde bedreigingen. Dat betekent dat de verkoper te kort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en dat de tekortkoming hem kan worden toegerekend. Nakoming van de overeenkomst door de verkoper is blijvend onmogelijk geworden, omdat hij de speedboot aan de derde heeft verkocht. Om deze reden dient de verkoper de schade die de koper daardoor heeft geleden aan hem te vergoeden.

Een deal is een deal

Een overeenkomst wordt sneller en vaker gesloten dan u soms in de gaten heeft. Als koper dient u goed op te letten dat u niet lukraak gaat bieden op marktplaats want voordat u het weet, heeft u een overeenkomst gesloten. En voor de verkoper geldt: een deal is een deal dus verzeker u ervan dat u de juiste sluit.

Publicatiedatum: 19 januari 2017

Deel deze pagina via